Trường Đại học Công nghệ Đông Á có đội ngũ nhà giáo là những giáo sư, nhà nghiên cứu khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực nhiệt – lạnh, điều khiển tự động hóa, công nghệ thông tin, điện – điện tử, công nghệ chế biến thực phẩm, cơ khí, kinh tế…

Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Thuận – Hiệu trưởng: Trong gần 40 năm đứng trên giảng đường, PGS Thuận đã có hàng chục công trình nghiên cứu được ứng dụng thực tế, tiết kiệm cho nhà nước và các doanh nghiệp hàng ngàn tỉ đồng. Năm 2005, cụm công trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí – tự động hóa trong công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm” của ông được Giải thưởng Hồ Chí Minh, là giải thưởng cao nhất dành tặng những công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, những công trình giáo dục, văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao về khoa học, văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc dân, khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật.

Giáo sư, Viện sĩ, Nhà giáo ưu tú Đinh Văn Nhã – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng: Một nhà khoa học lớn, nhà quản lý xuất sắc, một con người tài đức vẹn toàn. GS.VS.NGƯT Đinh Văn Nhã đã chủ trì, đồng chủ trì và tham gia trên 550 hợp đồng, đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong cả ngước, công bố gần 100 bài báo và báo cáo hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước, tham gia nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế Hội nghị Các nhà lãnh đạo kinh tế toàn cầu (GELS-1,2,3,4). Ông đã hoàn thành 16 công trình nghiên cứu khoa học các cấp và hàng chục năm nay ông đang thực hiện nhiều dự án quan trong khác về nghiên cứu, hợp tác trong nước, quốc tế để tìm kiếm phát triển tối ưu, các nguồn năng lượng sạch, năng lượng sạch, năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, than sạch và xử lý rác thải… cho phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, đội ngũ giảng dạy của Trường Đại học Công nghệ Đông Á đều là các giảng viên trẻ, năng động có trình độ và tâm huyết với nghề. Hầu hết các giảng viên đều có trình độ Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ, tốt nghiệp từ các trường đại học lớn trong và ngoài nước.

Ngoài ra, nhà trường còn mời các giáo viên thỉnh giảng ưu tú từ các trường đại học uy tín trên cả nước. Việc nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng dạy luôn là mối quan tâm hàng đầu của Ban lãnh đạo trường.  Để phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, vững về chất lượng, nhà trường luôn thực hiện tốt các chính sách, chế độ ưu đãi cho giảng viên đi học tập để nâng cao trình độ.